Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. U kunt geen rechten ontlenen aan de antwoorden op deze vragen aangezien de algemene voorwaarden van de door u afgesloten verzekering altijd bepalend zijn. Raadpleeg derhalve ook altijd de algemene voorwaarden.

Onderstaand de veel gestelde vragen

Kunnen chalets van 20 jaar en ouder worden verzekerd?
ja, in principe geldt er geen leeftijdsbeperking.
Chalets ouder dan 50 jaar worden niet automatisch geaccepteerd en dienen door een acceptant van Europeesche Verzekeringen beoordeeld te worden.
Wat is de opzegtermijn van mijn chaletverzekering?
1 jaar na de ingangsdatum is uw chaletverzekering maandelijks opzegbaar.
Ik woon in permanent mijn chalet. Kan ik deze ook verzekeren?
Nee, het is niet mogelijk om permanent bewoonde chalets bij ons te verzekeren.
Kan ik de premie in termijnen betalen?
Ja, termijnbetaling is mogelijk via automatische incasso.
Aan welke preventie-eisen moet mijn chalet voldoen?
Er gelden geen specifieke preventie-eisen voor het verzekeren van uw chalet
In de algemene voorwaarden is opgenomen dat de sloten deugdelijk moeten zijn.

Klik hier voor een aantal onderhoud- / preventietips.
Hoe hoog is het eigen risico op de chaletverzekering?
Standaard
Standaard bedraagt het eigen risico op de chaletverzekering € 150,-.

Afkoop eigen risico
Het afkopen van het standaard eigen risico naar € 0,- tegen premietoeslag of het verhogen naar € 500,- tegen premiekorting is mogelijk.

Verhuur
Tijdens (particuliere) verhuur geldt een standaard eigen risico van €500,-.
Voor welke waarde is mijn chalet verzekerd?
Chalets kunnen verzekerd worden op basis van de aankoopwaarde.
Schadevergoeding vind plaats op basis van aankoopwaarde of herstelkosten.
Als herstel mogelijk is, maar niet binnen 6 maanden plaats vindt, wordt 50% van de herstelkosten vergoed.
Ik heb een chalet in het buitenland kan ik deze ook verzekeren?
We verzekeren ook chalets in België of Duitsland. Daarnaast kunnen Duitse en Belgische eigenaren van chalets de verzekering afsluiten voor chalets in de Nederland, België en Duitsland.
Ik heb zonnepanelen op het dak van mijn chalet, kan ik deze meeverzekeren?
Ja, zonnepanelen vallen onder "Aanbouw en bijgebouwen" en moeten in het verzekerde bedrag van de Aanbouw/bijgebouw worden opgenomen.
Is mijn chalet verzekerd wanneer ik deze particulier verhuur?
De dekking Particuliere verhuur wordt optioneel aangeboden.

Deze dekking is bedoeld voor chalets, aanbouw of bijgebouw die verhuurd worden voor recreatief gebruik. Het maximaal aantal recreatiewoningen dat één verzekeringnemer bij Europeesche Verzekeringen kan verzekeren is vijf. Er geldt geen maximum wat betreft het aantal verhuurdagen per jaar.

Verhuur in verband met permanente bewoning is niet toegestaan.
Dezelfde dekkingen zijn van toepassing die gekozen zijn voor het chalet zelf.

Er geldt een apart eigen risico van € 500,- en de premietoeslag is 50%.
Ik ben eigenaar van meerdere recreatiewoningen die ik verhuur, kan ik dit ook bij jullie verzekeren?
De dekking Particuliere verhuur wordt optioneel aangeboden.

Deze dekking is bedoeld voor chalets, aanbouw of bijgebouw die verhuurd worden voor recreatief gebruik. Het maximaal aantal recreatiewoningen dat één verzekeringnemer bij Europeesche Verzekeringen kan verzekeren is vijf. Er geldt geen maximum wat betreft het aantal verhuurdagen per jaar.

Verhuur in verband met permanente bewoning is niet toegestaan.
Dezelfde dekkingen zijn van toepassing die gekozen zijn voor de Recreatiewoning zelf.

Er geldt een apart eigen risico van € 500,- en de premietoeslag is 50%.
Is de verzekerde waarde van het chalet inclusief aanbouw en bijgebouwen?
Met aanbouw en bijgebouwen bedoelen wij serres, voortenten/luifels, buitenverlichting, verhogingen en schuurtjes (niet van tentdoek) die aan het chalet zijn vastgemaakt of er naast staan.

Zonnepanelen vallen onder Aanbouw en bijgebouwen en moeten in het verzekerde bedrag van de Aanbouw/bijgebouw worden opgenomen.

De waarde van aanbouw en bijgebouwen geeft u bij het afsluiten van de chaletverzekering apart op.
Wat is er allemaal uitgesloten op deze chaletverzekering?
De chaletverzekering van Europeesche Verzekeringen biedt geen dekking voor:
 • Puur zakelijke verhuur waarbij verzekeringnemer meer dan vijf objecten wil verzekeren.
 • Particuliere verhuur kan meeverzekerd worden, maar de dekking geldt niet als het chalet voor iets anders wordt gebruikt dan recreatie.
 • Permanente bewoning.

Verder gelden de volgende uitsluitingen conform de polisvoorwaarden:
 • Onvoldoende en/of ondeskundige reparatie, onderhoud of reiniging
 • Langzaam inwerkende invloeden van milieu of weer zoals roest of rotting, langzaam indringend regenwater of vorst.
 • Normaal gebruik, zoals slijtage, krassen en oppervlakkige beschadigingen.
 • Schade door veroudering of onvoldoende onderhoud.
 • Tijdens inbeslagname of in beslaglegging.
 • Eigen gebrek (gevolgschade is wel gedekt).
 • Krassen, schrammen en/of lakschade door transport (grotere schade is dus wel gedekt).
 • Bevriezing (wel gedekt als winterklaar maken door professioneel bedrijf is uitgevoerd).
 • Opzet.
 • Niet aan verplichtingen gehouden.
 • Onbevoegd handelen.
 • Poging tot zelfdoding.
 • Schade als gevolg van gebruik van drugs, alcohol, etc.
 • Premie niet op tijd betaald.
 • Molest, atoomkernreactie, kaping of verbeurdverklaring.
 • Illegale of criminele activiteiten.
 • Fraude.
Kan ik de inboedel van mijn chalet ook meeverzekeren?
Ja, de inboedel kan optioneel worden meeverzekerd.

De dekking voor de inboedel is gelijk aan de gekozen dekking voor het chalet.

Verzekerd is diefstal van en schade aan alle losse spullen van verzekerde in het afgesloten chalet.

Het eerste jaar is de inboedel verzekerd tegen nieuwwaarde. Daarna wordt er afgeschreven conform een afschrijvingstabel.

Vergoeding sieraden, horloges en fietsen maximaal € 500,-.
Is waterschade verzekerd op de dekking Alle Gevaren?
Indien u kiest voor de dekking Alle Gevaren, is waterschade een gedekte gebeurtenis op de recreatiewoningverzekering die door ons wordt aangeboden. In een paar gevallen blijft schade veroorzaakt door water echter uitgesloten:
 • Veroorzaakt of mogelijk gemaakt door ondeugdelijk of achterstallig onderhoud.
 • Veroorzaakt door langzaam inwerkende invloeden van milieu of weer, zoals roest of rotting, langzaam indringend regenwater of vorst.
U bent wel verzekerd voor schade die is veroorzaakt door bevriezing, als u kunt aantonen dat het winterklaar maken van de recreatiewoning door een professioneel bedrijf is uitgevoerd.